Document acties
Home Nieuws Nieuwsberichten Algemene Vergadering 16 maart 2013 - Besluiten

Algemene Vergadering 16 maart 2013 - Besluiten

AV 16 maart 2013-1
 • Het financiële jaarverslag 2012 wordt vastgesteld en het bestuur wordt decharge verleend voor het financieel jaarverslag boekjaar 2012. De FBCC heeft nog voorgesteld om openingstijden van het kantoor in Veenendaal aan te passen. Bestuur NPO wil de openingstijden voorlopig niet wijzigen. Ze willen klantvriendelijk blijven. Mocht aanpassen in de toekomst nodig zijn, dan gebeurt het alsnog.
 • De volgende personen worden door de Algemene Vergadering benoemd als lid van de FBCC:
  • R.F.M.C. Lambrechts, Nispen
  • C. Kramer, Assendelft
  • J. van Gent, Dreumel
  • M.I. Ars, Lewedorp
 • Het volgende beleid aangaande de Nationale Kampioenschappen wordt voor 2013 vastgesteld: Alle verenigingen wordt dringend verzocht de D- en W-bestanden in te sturen. Pigeon Village berekent op basis van de ingestuurde bestanden de nationale wedvluchten en de nationale kampioenschappen. De eindstanden van de kampioenschappen worden door bestuur NPO gepubliceerd en de leden worden in staat gesteld hierop te reclameren. Door bestuur NPO worden deze reclames beoordeeld op basis van de officiële uitslagen en verwerkt. Na de reclameverwerking worden de gecorrigeerde bestanden gepubliceerd en ook hierop is dan nog reclame mogelijk. Na beëindiging van laatst genoemde termijn worden de resultaten vastgesteld.
 • Met de verplichte entlijst lijkt de hoklijst overbodig. Hoe de entlijst eruit moet zien is echter wettelijk voorgeschreven. Nader onderzocht wordt of het afschaffen van de hoklijst mogelijk is.
AV 16 maart 2013-2
 • Bekeken moet worden wat er nog precies geautomatiseerd moet worden. Hierbij wordt de mogelijkheid voor afdelingen om zelf ringen over te schrijven meegenomen.
 • In november komt bestuur NPO met uitsluitsel over of  het mogelijk gemaakt kan worden om chipringen binnen de eigen afdeling van een ander verenigingsnummer te voorzien.
 • Een lidmaatschap bij NOC NSF is tot nu toe steeds geweigerd. Bestuur NPO gaat opnieuw proberen bij deze organisatie aan te sluiten.
 • Minimale afstand voor Marathonvluchten. In de overlegrondes met de sectoren zijn een aantal punten aan de orde geweest, o.a. de minimale afstand voor marathonvluchten en het tijdstipvan lossing. In de verschillende sectoren wordt hier niet hetzelfde over gedacht. Het NPO bestuur heeft hier in gemiddeld en daar is het laatst gepubliceerde besluit uitgekomen. De sectoren kunnen zelf de plaatsen aangeven waarvandaan zij willen lossen. In onderling overleg kunnen zij dan zelf bepalen dat de minimale afstand 850 kilometer is. De sectoren die hier dan mee in de knoei komen kunnen dan werken met een minimale afstand hart sector van ongeveer 850 km.
 • Bij Marathonvluchten is de Nationale Lossingscommissie verantwoordelijk voor het tijdstip van lossen. Dit kan tussen 10.00 en 15.00 uur. Bestuur NPO legt achteraf verantwoording af.
 • Sietze Planting wordt opnieuw voor een termijn benoemd als lid van het Beroepscollege.
 • Bestuur NPO heeft op korte termijn een gesprek met een kandidaat Penningmeester. Mocht dit wat worden, dan volgt er een schriftelijke stemming. Dan is er binnen een paar weken een nieuwe penningmeester. Tot die tijd bestaat bestuur NPO uit 4 leden en mag zij alleen lopende zaken afhandelen.
 • Het reglement Rechtspleging wordt gewijzigd. Hierdoor wordt geformaliseerd dat er een centraal tucht- en geschillencollege is.
 • Cees van Bockel, lid Adviesteam, doet verslag van wat er op dit gebied voor voortgang is gemaakt in de afgelopen periode.
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.