Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Verslag Ledenraad NPO 15 mei jl.

Verslag Ledenraad NPO 15 mei jl.

Alweer 2 maanden geleden vond de Ledenraad plaats met als belangrijkste punt van de agenda de statutenwijziging. De vergadering heeft toen met de vereiste 2/3 meerderheid besloten de voorgestelde statutenwijziging door te voeren. Bestuur NPO heeft, met de in de vergadering genomen besluitvorming, de afgelopen maanden nodig gehad om de volgende mijlpaal te realiseren.

Met de vergadering op zowel band als YouTube, was het maken van de notulen, de weergave van de vergadering en de genomen besluiten, een eenvoudige zaak. Het proces van de instemming door de afdelingen met de notulen blijkt helaas minder eenvoudig. Het heeft tot vorige week geduurd  eer er van alle afgevaardigden een antwoord op de notulen was ontvangen. De tekstuele weergave van de notulen bleek correct te zijn en daarmee is de besluitvorming op 15 mei afgerond, zoals iedereen heeft kunnen horen en zien.
 
Na de vergadering hebben wij taart genuttigd en het glas mogen heffen op het historisch besluit. Vandaag kunnen wij onze duivensport wederom feliciteren met het bereiken van de volgende mijlpaal. Het passeren van de statuten bij de notaris heeft inmiddels plaatsgevonden en gaat de lang verwachte verandering in de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie officieel van start.
 
Het traject voor deze ingrijpende wijziging heeft de afgelopen twee jaar plaatsgevonden onder auspiciën van Prof. mr. Marjan Olfers. Met deze ondersteuning en de inzet van een groot aantal vrijwilligers uit onze organisatie, is het gelukt om de noodzakelijke verandering te bewerkstelligen, aan het temporiseren van ontwikkelingen is hiermee een definitief eind gekomen. Het NPO bestuur zal op korte termijn de profielen voor de bemensing van de secties publiceren. Deze vacatures zullen door deskundige en vooral enthousiaste duivenliefhebbers worden bezet. Met deze nieuwe inrichting, welke in de komende maanden wordt gerealiseerd, is in ieder geval voldaan aan een democratisch principe, invloed op beleid in een veel breder perspectief. Velen zijn overtuigd dat met deze ingrepen de duivensport weer voldoende toekomst heeft.

NPO Bestuur

Lees het volledige verslag

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.