Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Stukken ledenraad 11 maart 2017

Agenda Ledenraad 11 maart 2017

 1. Opening
 2. Appèl der afgevaardigden
 3. Vaststelling notulen Ledenraad d.d. 12 december 2016 
 4. Jaarverslag secretaris 2016 
 5. Financieel verslag 2016
 6. Verslag FBCC en decharge verklaring 
 7. Statutenwijziging
 8. Voorstellen bestuur 
 9. Voorstellen afdelingen (er zijn geen voorstellen ontvangen)
 10. Verkiezingen
  1. Bestuur NPO 
  2. FBCC
  3. Beroepscollege NPO
 11. Mededelingenmap
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.