Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Vluchten > Concept Vliegprogramma 2017 > Wedvlucht Coördinatie Organisatie

Wedvlucht Coördinatie Organisatie

De Wedvlucht Coördinatie Organisatie (WCO) omvat de navolgende werkgroep(en)

  1. Centrale Leiding Lossingen.
  2. Instituut Wedvlucht Begeleiding.
  3. Lossingsverantwoordelijken en convoyeurs afdelingen

 

Centrale Leiding Lossingen:

De centrale leiding bestaat 1 of 2 personen.

Taakomschrijving:          

Coördineert de vluchten van alle afdelingen op een zodanige manier, dat kruislossingen en vermenging van duiven voorkomen wordt.
Communiceert met het IWB inzake verantwoorde lossingen.

Bevoegdheden:

Geeft opdracht aan de afdelingen wanneer gelost kan worden.

Instituut Wedvlucht Begeleiding (IWB):

Het IWB team bestaat uit een groep van drie mensen welke voldoende kennis hebben van meteorologische omstandigheden welke van belang zijn voor de vliegveiligheid van onze duiven.

Taakomschrijving:    

Het IWB begeleidt alle door de afdelingen en de NPO georganiseerde wedstrijden inclusief trainingsvluchten. Bij het houden van vluchten vindt afstemming plaats met de lossingverantwoordelijke personen van een afdeling of aan de Nationale lossingcommissie. Alvorens het IWB overleg heeft met de lossingverantwoordelijken is er frequent en nauw overleg met de meteorologen van de MeteoGroup te Wageningen.
Het IWB team heeft de deskundigheid om de meteorologische omstandigheden te vertalen naar de vliegomstandigheden van onze duiven.

Taken:

Heeft overleg met de lossingverantwoordelijken over de vliegveiligheid van de concoursen en stelt gezamenlijk het maximale tijdsbestek op waarbinnen gelost kan/moet worden.
Meldt aan de Centrale Leiding Lossingen welke lossingen gelost kunnen worden met het maximale tijdsbestek.

Het IWB team heeft een zwaarwegende adviesbevoegdheid in het overleg met de lossingverantwoordelijken inzake het lossen en vaststellen van het maximale tijdsbestek.
Het IWB houdt nauwkeurig een logboek bij. In het logboek

  • windkracht
  • windrichting
  • temperatuur
  • Inversie
  • zicht
  • tijd van contact opnemen
  • het gegeven advies moet in elk geval gemeld worden:

Deze gegevens worden na afloop van de concoursen wekelijks gemeld bij bureau NPO.

Het IWB actualiseert zo nodig maar in elk geval om de twee uur berichtgeving inzake de weersomstandigheden en de verwachte weersomstandigheden welke is aangegeven op teletekst en op npoveenendaal.nl. Zijn er geen wijzigingen dan wordt in elk geval de tijd veranderd.

Het IWB heeft elk uur contact met de Meteo Group te Wageningen.

Ondersteunend is artikel 13 van het NPO vervoersreglement waarin staat aangegeven dat het IWB deze bevoegdheid heeft. De lossing vangt niet eerder aan dan tenminste één uur na aankomst van de duivenwagens op de lossingplaats.

Bevoegdheden:

Indien er sprake is van lossingen onder omstandigheden die als risicovol kunnen worden omschreven volgens de lossingtabel in de WIS/WAS rapportage, komt de eindverantwoordelijkheid van de lossingen te liggen bij het IWB.

Lossingsverantwoordelijken en convoyeurs afdelingen:


Taakomschrijving:

Lossingverantwoordelijken en convoyeurs afdelingen, hebben overleg met elkaar inzake de weersomstandigheden op de losplaats en stellen gezamenlijk het maximale tijdsbestek op waar binnen gelost kan/moet worden.
Lossingverantwoordelijken overleggen met het IWB inzake de vlieglijn t.b.v. het verantwoord lossen van de duiven en het maximale tijdsbestek.


 

Teneinde de Wedvlucht Coördinatie Organisatie tot een succes te kunnen maken moet wel aan de navolgende voorwaarden worden voldaan: 

Een inkorfprogramma geldend voor alle afdelingen, waarbij centraal staat:
De  disciplines t.w. Vitesse , Midfond, Dagfond, Marathon en Jonge duiven.
Gelijke afstanden per week oplopend.

Een verticale vluchtlijn waarbij Nederland verdeeld wordt in 3 segmenten t.w.  een westen/midden/oostenlijn.

Een maximale lossing aantal van 3 groepen per lossingsplaats.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.